Home
Het systeem
Bladmuziek
Stickers
Meespeel cd's
Lesmethode
privacybeleid
copyright
Bestellen
Contact
Locatie: Bladmuziek

Inhoudsopgave boek Religieuze liedjes 2


Dit boek bestaat uit 29 bekende liedjes die ook in Reformatorische kerken gezongen worden.

Kinderliedjes 1

Inhoud van het boek:

Op U mijn heiland blijf ik hopen

Hoor de eng'len zingen d'eer
Komt verwondert u hier mensen
Daar is uit 's werelds duistre wolken
Ik kniel aan uwe kribbe neer
Nu daagt het in het oosten
Mijn verlosser hangt aan 't kruis
Neem mijn leven
Wij knielen voor uw zetel neer
De Heer is mijn herder

Van u zijn alle dingen

Dankt, dankt nu allen God
O hoofd bedekt met wonden
Op bergen en in dalen
Grote God, wij loven u
Lof zij den Heer
't Hijgend hert
God heb ik lief
Geef mij kracht
Heer wees mijn gids

Wij hebben een sterke stad

Er is een roos ontsprongen
Eer zij God in onze dagen
Meester men zoekt u wijd en zijd
Ere zij aan God de vader
Wat de toekomst brengen moge
O Heer, die onze Vader zijt
Jezus, leven van mijn leven
U zij de glorie

Bladmuziek
Kinderliedjes 1
Kinderliedjes 2
Nederlandstalig 1
Nederlandstalig 2
Nederlandstalig 3
Nederlandstalig 4
Klassiek 1
Klassiek 2
Sinterklaas- en Kerstliedjes
Kerstboek
Religieus 1
Religieus 2

Multi-Kleur muzieksysteem © valt onder copyright en is intellectueel eigendom van René Koelemaij
Copyright © 2019 by R.R.Koelemaij, Oost-Souburg