Home
Het systeem
Bladmuziek
Stickers
Meespeel cd's
Lesmethode
privacybeleid
copyright
Bestellen
Contact
Locatie: Lesmethode

De lesmethode

Deze keyboardmethode onderscheidt zich van andere kleurmuziek methoden op twee gebieden;

Het gebruik van de computer als auditief hulpmiddel bij de lessen. Dit is bij keyboard-lessen voor mensen met een verstandelijke beperking uniek in Nederland en waarschijnlijk ook daarbuiten.
De ondersteuning van de lessen met begeleidings cd's om ook thuis op een goede manier te kunnen oefenen. Elk liedje wat je in de les leert staat namelijk minstens twee keer op de cd; één keer in een wat langzamer - en daarna in een vlot speeltempo.

De computer wordt bijvoorbeeld gebruikt om oefen cd's te ontwikkelen waarop de orkestmuzikanten kunnen horen hoe het liedje of hun partij klinkt. Liedjes leren spelen op het gehoor, het auditieve leren neemt een steeds grotere plaats in.
De belangrijkste mogelijkheid van de computer als hulpmiddel, is de mogelijkheid om ingespeelde liedjes op een langzamer tempo af te kunnen spelen, zonder dat daarbij de toonhoogte daalt.
De muzikanten zien niet alleen wat ze moeten spelen d.m.v. de kleurmuziek, ze horen ook precies hoe het liedje klinkt. Zo kan de leerling het lied oefenen in het tempo dat past bij zijn speelmogelijkheden en vaardigheden van dat moment; een lanzaam oefentempo, een half vlot tempo of een vlot speeltempo


Ook is het mogelijk om vooruitgang (die onder andere tot uiting komt in het speeltempo) te herkennen en meer objectief te kunnen vaststellen.
Bij de lessen wordt in het Leerling Volg Systeem het tempo vastgelegd waarin de muzikant het lied al kan spelen. Soms is er wel vooruitgang, maar zijn de stapjes die genomen worden erg klein. Zonder het gebruik van de computer is de vooruitgang die de muzikant maakt soms moeilijk objectief waarneembaar. Het tempoverschil tussen een tempo van bijvoorbeeld 68 en 70 is niet gemakkelijk te horen.
Daarnaast is het vanzelfsprekend dat het liedje twee of drie keer meegespeeld wordt, omdat het zo ook op de computer afgespeeld wordt. De vanzelfsprekende 'vraag' van de computer wordt vaak gemakkelijker geaccepteerd, dan de vraag van de muziekleraar.

De Lesmethode

Adviezen

Multi-Kleur muzieksysteem © valt onder copyright en is intellectueel eigendom van René Koelemaij
Copyright © 2019 by R.R.Koelemaij, Oost-Souburg