Home
Het systeem
Bladmuziek
Stickers
Meespeel cd's
Lesmethode
privacybeleid
copyright
Bestellen
Contact

Het Multi-Kleur Muzieksysteem

Met het Multi-Kleur muzieksysteem kun je met één of met twee handen liedjes spelen op een keyboard of piano. Er wordt gespeeld met gekleurde noten in het muziekboek, met gekleurde stickers op de toetsen en met meespeel- en begeleidings cd's.

Deze methode is ontstaan vanuit praktijkervaring als docent keyboard voor mensen met een verstandelijke beperking en in mijn vroegere werk als orkestleider van de Zeeuwse Muzikanten.

Deze manier van spelen, met kleurmuziek en cd's, is er op gericht om in korte tijd succes te hebben in het leren bespelen van een toetsinstrument, waarbij met behulp van de cd's nadrukkelijk gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om 'op het gehoor' te leren spelen. De ervaring leert dat mensen met een verstandelijke beperking sneller keyboard leren spelen als naast de kleurmuziek ook beluisterd kan worden hoe de muziek klinkt.

Meer concreet betekent dit dat de leerlingen altijd eerst luisteren naar het muziekvoorbeeld, het liedje op de meespeel - en begeleidings Cd's, totdat zij een innerlijke voorstelling hebben van het lied dat zij met kleurmuziek gaan spelen. Eerst impressie en dan pas expressie.
Deze werkwijze is ook in gebruik bij het orkest de Zeeuwse Muzikanten uit Middelburg.

Kleuren witte toetsen

Bij het Multi-Kleur muzieksysteem wordt gebruik gemaakt van 7 verschillende, en makkelijk te onderscheiden heldere kleuren; geel (c), blauw (d) bruin (e), groen (f), roze (g), wit (a) en zwart (b).

Kleuren zwarte toetsen

Voor de zwarte toetsen is gekozen voor een combinatie van twee (naastliggende) kleuren. Er is hierbij gekozen voor een schuine ligging, omdat de ervaring heeft geleerd dat deze zo beter herkenbaar zijn.

Met het Multi-Kleur muzieksysteem wordt met 1 hand/vinger de melodielijn van het liedje gespeeld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende kleurnoten die in een rechte lijn naast elkaar staan. Elke regel is gekaderd door een zwarte lijn en tevens heeft elke regel een nummer. Het regelnummer is een hulpmiddel om te voorkomen dat een regel overslagen wordt of dat dezelfde regel nog eens gespeeld wordt. Onder de kleurnoten wordt meestal de tekst van het lied aangegeven.

Voorbeeld notenschrift

Daarnaast is het voor meer gevorderde of getalenteerde keyboardspelers ook mogelijk, om met behulp van kleuren met de linkerhand begeleidende akkoorden te spelen , waardoor het gespeelde lied nog completer wordt. Deze manier van notenschrift maakt het mogelijk dat mensen die moeite hebben met het lezen en spelen van noten van de gebruikelijke notenbalk toch zelf liedjes kunnen spelen. Ook voor situaties waarin verminderd gezichtsvermogen een rol speelt, biedt het Multi-Kleur muzieksysteem mogelijkheden.

Naast het auditieve leren met de cd's onderscheid het Multi-Kleur muzieksysteem zich op een aantal punten van de andere systemen:

Er zijn nu 10 boeken met ongeveer 270 titels met 13 meespeel- en begeleidings cd's.
Het repertoire bevat kinderliedjes, Nederlandstalig repertoire, Kerst- en Sinterklaasliedjes en religieus repertoire.
Ook zijn er verschillende uitvoeringen: de meeste boeken zijn ook verkrijgbaar met symbolen voor de linkerhandakkoorden.
Daarnaast zijn bij een aantal boeken B-versies beschikbaar. Met deze boeken kan maatgericht meegespeeld worden met de bijbehorende cd's.

In het Multi-Kleur muzieksysteem worden er kleursymbolen gebruikt met een omvang van vier volle octaven (48 tonen) , waardoor er geen beperking is in de liedkeuze.

Ook is veel aandacht besteed aan het visualiseren van de lengtewaarde van een noot, omdat het 'lezen' van de lengtewaarden in de praktijk van het spelen vaak het moeilijkst is.

Naast de breedte van een blokje is ook de afstand tot de volgende noot onderling verschillend.

Een lange noot wordt weergegeven door een brede rechthoek, waarbij er ook een vrij grote afstand is tot de volgende noot. Bij de korte/snelle noten zijn de blokjes klein. Ook de onderlinge afstand tussen de noten is daar veel kleiner. De lengtewaarden kunnen zo op twee manieren gelezen worden nl. door de breedte van het blokje en door hun onderlinge afstand.
Op deze manier is er ook een directe relatie met de leessnelheid.

Een groot aantal liedjes is voorzien van een tekening i.v.m. de herkenning.

Omdat ik alles in eigen beheer maak, zitten de liedjes in 23-rings plastic showmappen.

Multi-Kleur muzieksysteem © valt onder copyright en is intellectueel eigendom van René Koelemaij
Copyright © 2019 by R.R.Koelemaij, Oost-Souburg